E-zwolnienie lekarskie

L4 online to doskonała forma uzyskania zwolnienia z pracy lub szkoły dla tych, którzy nie czują się dobrze, aby wypełniać swoje obowiązki pracownika czy ucznia. Taki dokument można otrzymać zaledwie w kilkanaście minut po odbyciu konsultacji lekarskiej. Koniec z czekaniem w kolejce do lekarza POZ przez kilka godzin lub koniecznością rejestrowania się na kilka dni do przodu w celu uzyskania L4. Decydując się na zwolnienie lekarskie online nie trzeba wychodzić z domu – w ten sposób dba się o siebie, ale i ludzi z otoczenia, których łatwo można zarazić. Poniżej przedstawiliśmy wszystkie niezbędne informacje o elektronicznym L4: kiedy można się o nie ubiegać, jak wygląda dokument, a także gdzie go znaleźć.

Konsultacja telefoniczna
Lekarz ogólny  |  Leczenie otyłości  |  Leczenie łysienia  |  Terapia TRT  |  Pediatra  |  Ginekolog  |  Dietetyk
Wybierz specjalizację:

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie online?

Wystawione L4 przez internet to dokument, który usprawiedliwia nieobecność w pracy oraz szkole przez określony czas. Zwolnienie online może być wystawiane podczas stacjonarnej wizyty u specjalisty bądź też za pośrednictwem teleporady przez telefon, co znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces. Druga opcja nie zmusza pacjenta do wychodzenia z domu, gdy samopoczucie nie jest najlepsze lub występuje wysoka temperatura ciała. E-zwolnienie online można otrzymać zaledwie w kilkanaście minut.

Należy podkreślić, że zwolnienie elektroniczne niczym nie różni się od tego wystawionego na papierze. Automatycznie jest przesyłane do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-u). Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie formalności dzieją się równolegle, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

W Medicept teleporada L4 to jedyny sposób, aby otrzymać zwolnienie lekarskie. Podczas rozmowy lekarz online jest w stanie określić stan zdrowia pacjenta, zaproponować leczenie, wystawić receptę oraz zalecenia lekarskie. E-zwolnienie online jest potwierdzeniem, że pacjent nie jest zdolny do wykonywania obowiązków służbowych. Wystawione może być wstecz (zgodnie z prawem do trzech dni). Aby odbyć konsultacje online z L4 należy:

 • zarejestrować się na stronie Medicept. Cały proces jest szybki i intuicyjny,
 • wybrać preferowany dzień, a także godzinę wizyty. W Medicept usługa dostępna jest również w weekendy. Pacjent ma także do wyboru godziny poranne oraz wieczorne,
 • wypełnić ankietę zdrowia. To niezwykle ważny punkt, któremu warto poświęcić trochę czasu. Dzięki dostarczonym informacjom lekarz będzie miał komplet danych. Pomogą mu one zdiagnozować pacjenta, a także pogłębić wywiad,
 • dokonać opłaty. Aby otrzymać zwolnienie L4 online należy umówić się na teleporadę, która jest usługą świadczoną przez podmiot prywatny Medicept.

Kto może otrzymać zwolnienie L4 online i z jakiej przyczyny?

L4 online stanowi współczesne udogodnienie umożliwiające pacjentom otrzymanie zwolnienia lekarskiego bez konieczności fizycznego stawienia się w placówce medycznej. Zwolnienie lekarskie online wydawane jest przez uprawnionych lekarzy po przeprowadzeniu e-wizyty, podczas której oceniany jest stan zdrowia pacjenta. Proces ten obejmuje konsultację online L4, która może być realizowana poprzez wideorozmowę, rozmowę telefoniczną lub inne środki komunikacji elektronicznej.

E-zwolnienie online jest szczególnie przydatne w przypadkach nagłych, gdy pacjent znajduje się w domu z powodu choroby lub innego stanu zdrowia, który uniemożliwia mu osobiste odwiedziny u lekarza. Zwolnienie elektroniczne może być wydane na podstawie objawów przedstawionych przez pacjenta oraz dokumentacji medycznej, jeśli jest dostępna. E-zwolnienia online są legalnym dokumentem, akceptowanym przez pracodawców oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zwolnienie L4 online może być wystawiane z różnych przyczyn medycznych, w tym infekcje, zaostrzenia przewlekłych chorób, problemy z kondycją psychiczną czy urazy. Wcześniejsza teleporada lekarska umożliwia lekarzowi dokładną ocenę potrzeb pacjenta i podjęcie decyzji o konieczności czasowego zwolnienia od pracy. Jest to rozwiązanie, które znacząco upraszcza procedury administracyjne i wspiera pacjentów w szybkim uzyskaniu niezbędnej dokumentacji. E-wizyta i otrzymanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego to proces, który zapewnia kontynuację opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, szczególnie w czasach zwiększonego ryzyka infekcji.

O L4 przez internet może ubiegać się każdy dorosły pacjent, który posiada pesel i jest ubezpieczony. Lekarz wystawia e-zwolnienie z powodu choroby, dolegliwości kobiet podczas ciąży, wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy czy szkoły oraz wtedy, gdy pacjent obecny jest na badaniach specjalistycznych dla dawców. Każde L4 online – niezależnie od przyczyny jego wystawienia – można znaleźć w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) po zalogowaniu się na swój profil (więcej informacji: gdzie sprawdzić L4).

Jak działa zwolnienie elektroniczne L4 wstecz?

Zwolnienie elektroniczne L4 wstecz to opcja, która umożliwia lekarzom wystawienie zwolnienia lekarskiego obejmującego okres przed datą konsultacji medycznej. Proces ten jest regulowany przepisami prawa, które zezwalają na wystawienie e-zwolnienia lekarskiego z datą wsteczną w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przy wystawianiu takiego zwolnienia, lekarz musi dokładnie ocenić stan zdrowia pacjenta, aby uzasadnić potrzebę zwolnienia od pracy również za okres przed wizytą.

Zwolnienie L4 wstecz jest przydatne w sytuacjach, gdy pacjent z powodu stanu zdrowia nie mógł wcześniej zasięgnąć porady lekarskiej. Lekarz, decydując o takim zwolnieniu, kieruje się przede wszystkim informacjami uzyskanymi podczas e-wizyty oraz, w miarę możliwości, dowodami medycznymi dostarczonymi przez pacjenta. E-zwolnienie lekarskie wsteczne, podobnie jak inne e-zwolnienia, jest elektronicznie przesyłane do ZUS, co zapewnia automatyczną weryfikację i przetwarzanie dokumentu.

Jest to rozwiązanie mające na celu zapewnienie ciągłości ochrony prawnej pacjentów, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli wcześniej skorzystać z konsultacji lekarskiej. System e-zwolnień lekarskich wstecznych znacząco przyczynia się do usprawnienia procesu zarządzania zwolnieniami medycznymi oraz poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych, umożliwiając pacjentom uzyskanie potrzebnej dokumentacji bez dodatkowego obciążenia.

Zasada działania zwolnienia wstecz obejmuje maksymalnie 3 dni. Czyli chcąc ubiegać się o L4 online za zaległe dni, w których nie było się w pracy, nie należy przekraczać tego limitu. Lekarz podczas teleporady może wystawić dokument z datą wsteczną i jest to zgodne z prawem (odsyłamy także do informacji: ile można być na L4).

Zwolnienie L4 i nie tylko

Za pośrednictwem Medicept można otrzymać nie tylko e-zwolnienie lekarskie online. Klienci mogą także skorzystać z innych usług.

 • Recepta online – otrzymana drogą elektroniczną recepta może być zrealizowana w każdej aptece w Polsce. W Medicept można ją otrzymać na dwa sposoby. Wypełniając formularz, który następnie jest weryfikowany przez lekarza, lub też zapisując się na konsultację telefoniczną. W pierwszy przypadku recepta może być wystawiona na leki przyjmowane na stałe, leki doraźne oraz na antykoncepcję, (np. ellaOne czy Escapelle). Aby otrzymać receptę na antybiotyki, należy wybrać drugi sposób. Uwaga – ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, Medicept nie wystawia recept na leki psychotropowe, czy też odurzające. Powinny one być zlecane pod nadzorem lekarza prowadzącego leczenie.
 • Teleporada lekarska – jest to jedyny sposób w Medicept, aby otrzymać L4 online oraz skierowanie do specjalisty lub na badania. Podczas rozmowy lekarz weryfikuje stan zdrowia pacjenta, a także, w zależności od wyniku obserwacji, proponuje podjęcie dalszych kroków.

Co jest widoczne na zwolnieniu lekarskim?

E-wizyta a zwolnienie lekarskie. W Medicept obie te usługi pokrywają się ze sobą. Podczas konsultacji lekarz może stwierdzić, że pacjent (ze względu na swój stan zdrowia) nie jest w stanie realizować obowiązków służbowych. W takiej sytuacji wystawia zwolnienie lekarskie L4 online, które w sposób automatyczny przesyłane jest do pracodawcy. Na dokumencie znajdują się podstawowe dane pacjenta, imię i nazwisko lekarza oraz jego numer.

Aby e-wizyta szybko przebiegła, a zwolnienie lekarskie zostało wystawione, zawsze należy przygotować się do konsultacji z lekarzem. Jeżeli stan zdrowia związany jest z przewlekłą chorobą, to należy mieć przy sobie historię dokumentacji medycznej oraz listę przyjmowanych leków, o które może zapytać lekarz. Szczegółowe informacje pomogą mu trafnie zdiagnozować dolegliwości.

Zwolnienie L4 online – zalety

Coraz więcej osób decyduje się spotkać z lekarzem za pośrednictwem teleporady. Zwolnienie lekarskie otrzymane tym sposobem jest uznawane przez pracodawcę, jak i ZUS. Rozwiązanie to w szczególności doceniają osoby, które:

 • nie mogą z pewnych względów dostać się do lekarza rodzinnego,
 • na tyle źle się czują, że nie chcą opuszczać swojego mieszkania,
 • mieszkają daleko od placówki medycznej i nie są w stanie dotrzeć do stacjonarnego gabinetu,
 • mają osłabioną odporność i nie chcą pogorszyć swojego stanu zdrowia, stojąc w kolejce i oczekując na wejście do gabinetu,
 • potrzebują natychmiastowej konsultacji z lekarzem. W Medicept jest wiele wolnych terminów, które można wybrać nawet na “dzisiaj”.

Zwolnienie lekarskie online ma wiele zalet, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Jedną z głównych korzyści e-zwolnienia jest minimalizacja czasu oczekiwania na wizytę, co jest szczególnie istotne w przypadkach, gdy pacjent cierpi z powodu dolegliwości uniemożliwiających mu opuszczenie domu. Dzięki e-zwolnieniu pacjent może skonsultować się z lekarzem i otrzymać niezbędne dokumenty bez konieczności udania się do placówki medycznej, co jest również korzystne z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego, ograniczając ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Dodatkowo, e-zwolnienia są zintegrowane z systemem ZUS, co automatyzuje proces weryfikacji i przyspiesza realizację świadczeń. Elektroniczny charakter dokumentu zapewnia jego wysoką dostępność i łatwość w zarządzaniu, eliminując ryzyko utraty lub uszkodzenia papierowej formy zwolnienia. Ostatecznie, e-zwolnienie lekarskie przyczynia się do zwiększenia efektywności procesów administracyjnych, co korzystnie wpływa na zarządzanie pracą w ramach instytucji zdrowotnych oraz w miejscach zatrudnienia pacjentów.

W kontekście współczesnych rozwiązań medycznych e-zwolnienie lekarskie stanowi nieocenione narzędzie, które usprawnia zarządzanie zdrowiem i zabezpieczeniami społecznymi. Implementacja technologii w procesie wystawiania zwolnień lekarskich nie tylko podnosi standardy opieki zdrowotnej, ale również przyczynia się do lepszej koordynacji między systemami zdrowia publicznego a sektorem ubezpieczeń społecznych. Zapewniając wygodę i bezpieczeństwo zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego, e-zwolnienie lekarskie odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym systemie opieki zdrowotnej, odpowiadając na potrzeby szybkiego dostępu do usług medycznych.

Oferujemy szeroki zakres specjalistycznych konsultacji lekarskich online, które obejmują:

Lekarz online | Pediatra online | Obesitolog online | Laryngolog online | Ginekolog online | Dermatolog online | Psychiatra online | Dietetyk onlineLeczenie łysienia | Leczenie otyłości

Zapewniamy łatwy dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, bez konieczności wychodzenia z domu. Zarezerwuj konsultację już teraz i skorzystaj z fachowej pomocy naszych specjalistów online.

medicept.pl Reviews with ekomi-pl.com


Interesują Cię inne usługi?

Odkryj wygodę
opieki zdrowotnej
online

E-recepta w kilku krokach - nawet w 10 minut
Zdobądź potrzebne leki szybko i online. Uniknij kolejek i uzyskaje-receptę podczas konsultacji z lekarzem przez czat, nawet w 10 minut!
Telekonsultacja z lekarzem, zawsze kiedy tego potrzebujesz
Porada, recepta, zwolnienie, skierowanie, a może konsultacja z pediatrą? Szybki kontakt i profesjonalna pomoc bez wychodzenia z domu.
Wizyty stacjonarne
Dla tych, którzy wolą spotkanie twarzą w twarz. Umów się na klasyczną wizytę u lekarza przez naszą stronę.
Kompleksowa opieka zdrowotna - od A do Z
Nie tylko podstawowa opieka, ale też specjalistyczne konsultacje online. Z nami Twoje zdrowie jest w dobrych rękach.