Wybierz miejsce
Wybierz
termin
Uwagi
dla
lekarza
Podaj
swoje
dane
Wizyta stacjonarna
119 PLN

Dla dzieci od 1 roku życia oraz dorosłych.

W trakcie wizyty możliwe jest nieodpłatne wykonanie szybkich testów diagnostycznych w kierunku grypy, RSV, Covid -19 (combo), strep test (w kierunku paciorkowców) oraz CRP.

Bezpłatne odwołanie wizyty do 1 godziny przed terminem.


W przypadku zagrożenia życia, utraty przytomności, krwotoku, duszności, bólu w klatce piersiowej, ciężkiego urazu prosimy niezwłocznie kontaktować się z pogotowiem ratunkowym pod numerem 999 lub 112 lub zgłosić się na SOR.

Wizyta stacjonarna

Konsultacja lekarska
przez aplikację mobilną