Wybierz miejsce
Wybierz
termin
Uwagi
dla
lekarza
Podaj
swoje
dane
Wizyta stacjonarna
Gdańsk, cena 99,99 zł

Dla dzieci od 1 roku życia oraz dorosłych w przypadku:
- Podwyższona temperatura
- Kaszel, katar, ból gardła
- Ból głowy
- Wymioty, biegunka
I inne objawy, gdy nie ma zagrożenia życia i zdrowia.


W przypadku zagrożenia życia, utraty przytomności, krwotoku, duszności, bólu w klatce piersiowej, ciężkiego urazu prosimy niezwłocznie kontaktować się z pogotowiem ratunkowym pod numerem 999 lub 112 lub zgłosić się na SOR.

e-Recepta od 39.99 PLN
przez aplikację mobilną