Drodzy Pacjenci!

Zweryfikowanie tożsamości pacjenta przez lekarza przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego jest Waszym prawem, a naszym obowiązkiem.

Pragniemy poinformować, że wprowadziliśmy obowiązek rejestracji konta pacjenta oraz weryfikacji Waszej tożsamości, ponieważ działamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa a naszym nadrzędnym celem jest należyta realizacja Waszych praw przewidzianych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej zwana: Ustawą o prawach pacjenta).

Jako pacjenci macie prawo abyśmy sporządzali, prowadzili oraz udostępniali Wam oraz osobom przez Was upoważnionym Waszą dokumentację medyczną (Art. 23 oraz 24 Ustawy o prawach pacjenta). W dokumentacji medycznej wpisujemy m.in. Wasze dane identyfikacyjne, które mają pozwalać na ustalenie Waszej tożsamości (art. 25 Ustawy o prawach pacjenta).

Oprócz realizacji obowiązków stricte prawnych weryfikacja tożsamości jest niezwykle ważną kwestią także z innego powodu. Skoro to od niej zależy prawidłowe prowadzenie dokumentacji
medycznej, to w konsekwencji od niej także zależy:

  • dobór prawidłowego leczenia (gdyż lekarz zasięga informacji z dokumentacji medycznej przy każdej kolejnej konsultacji telemedycznej),
  • gwarancja udostępnienia dokumentacji medycznej wyłącznie pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie, oraz
  • zapobieżenie sytuacji podszycia się pod innego pacjenta.

Zweryfikowanie tożsamości pacjenta odbywa się w każdym gabinecie, przychodni, klinice, szpitalu czy innej stacjonarnej placówce zdrowotnej. Takie same zasady obowiązują nas, udzielających świadczeń zdrowotnych w formie konsultacji telemedycznych.

Prezes Zarządu Medicept
Lek. med. Piotr Podwojski

Jak przebiega jednorazowa weryfikacja?

Dysponujemy 2 sposobami weryfikacji tożsamości:

Sposób pierwszy:
W celu weryfikacji Twojej tożsamości należy wykonać zwrotny przelew weryfikacyjny na kwotę 1 gr.

  • Imię i nazwisko właściciela konta bankowego z którego będzie wykonywany przelew musi być zgodny z danymi wpisanymi w formularzu.
  • O ile to możliwe, prosimy o przelew weryfikacyjny z konta prywatnego, a nie firmowego.

Sposób drugi:
Weryfikacja tożsamości polega na załączeniu dwóch fotografii analogicznie do poniższych przykładów:

  • Zawierającej twarz pacjenta trzymającego dokument tożsamości,
  • Zawierającej tylną stronę dokumentu tożsamości z widocznym numerem PESEL.
  • Po dokonaniu weryfikacji zdjęcia są usuwane z serwisu.

Po dokonaniu procesu weryfikacji lekarz otrzyma zgłoszenie i przejdzie do jego realizacji. Kod Pin do E-Recepty pojawi się w zakładce “Moje Konto”. Jeśli lekarz będzie miał dodatkowe pytania, skontaktuje się z Tobą przez wiadomość E-Mail.

  • Weryfikacja jest jednorazowa
  • Weryfikacja nie wpływa na czas realizacji usługi

Poniższy “screen” przedstawia ekran weryfikacji w zakładce “Moje Konto

e-Recepta od 39.99 PLN
przez aplikację mobilną