Jak przebiega jednorazowa weryfikacja?

W każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia podszycia się przez Użytkownika pod inna osobę, Lekarz może zażądać od Użytkownika poddania się Weryfikacji Tożsamości.

Dysponujemy 2 sposobami weryfikacji tożsamości:

Sposób pierwszy:
W celu weryfikacji Twojej tożsamości należy wykonać zwrotny przelew weryfikacyjny na kwotę 1 gr.

  • Imię i nazwisko właściciela konta bankowego z którego będzie wykonywany przelew musi być zgodny z danymi wpisanymi w formularzu.
  • O ile to możliwe, prosimy o przelew weryfikacyjny z konta prywatnego, a nie firmowego.

Sposób drugi:
Weryfikacja tożsamości polega na załączeniu dwóch fotografii analogicznie do poniższych przykładów:

  • Zawierającej twarz pacjenta trzymającego dokument tożsamości,
  • Zawierającej tylną stronę dokumentu tożsamości z widocznym numerem PESEL.
  • Po dokonaniu weryfikacji zdjęcia są usuwane z serwisu.

Po dokonaniu procesu weryfikacji lekarz otrzyma zgłoszenie i przejdzie do jego realizacji. Kod Pin do E-Recepty pojawi się w zakładce „Moje Konto”. Jeśli lekarz będzie miał dodatkowe pytania, skontaktuje się z Tobą przez wiadomość E-Mail.

  • Weryfikacja jest jednorazowa
  • Weryfikacja nie wpływa na czas realizacji usługi

Poniższy „screen” przedstawia ekran weryfikacji w zakładce „Moje Konto

Poniższy „screen” przedstawia ekran weryfikacji w zakładce „Moje Konto