Trittico

W Medicept wiemy, jak ważne jest wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Nasza oferta koncentruje się na usługach związanych z lekiem Trittico, który pomaga wielu pacjentom radzić sobie z problemami takimi jak depresja, zaburzenia snu, czy lęk. Proces zdobycia recepty jest szybki, bezpieczny i zaprojektowany z myślą o wygodzie. Jednak recepta na Trittico wystawiana jest jedynie po dokładnym wywiadzie lekarskim oraz konsultacji ze specjalistą. Jeśli nie zostaną wykryte nieprawidłowości oraz specjalista nie znajdzie żadnych przeciwwskazań – wystawi e-receptę na lek Trittico. Recepta online będzie gotowa do wykupienia już kilka minut po przebytej konsultacji.

Konsultacja telefoniczna
Skonsultuj swoje objawy przez teleporadę lekarską nawet w 15 minut.
Szczegóły teleporady:
Cena:od 79,99
Język teleporady:POLSKI, ANGIELSKI

Czym jest Trittico i jak działa?

Trittico – co to za lek i jak działa? To medykament w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu, którego głównym składnikiem aktywnym jest trazodon. Jest on efektywnie wykorzystywany w terapii stanów depresyjnych, zwłaszcza tych, które łączą się z uczuciem lęku oraz problemami ze snem. Jak działa Trittico? Poprzez hamowanie procesu wychwytu zwrotnego serotoniny w neuronach przedsynaptycznych, co przyczynia się do podwyższenia poziomu tego neuroprzekaźnika w przestrzeni synaptycznej, zwiększając tym samym jego efektywność w komunikacji między komórkami nerwowymi. Dodatkowo trazodon działa jako antagonista niektórych receptorów serotoninowych, co może przynosić ulgę w przypadkach bezsenności, lęku, nadmiernej aktywności ruchowej i problemów w sferze seksualnej. Jedną z zalet trazodonu jest jego stosowanie u pacjentów z jaskrą oraz problemami układu moczowego, oferując bezpieczną alternatywę w porównaniu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi. Ważnym aspektem jest również brak wpływu na układ pozapiramidowy, noradrenergiczny oraz cholinolityczny, co sprawia, że Trittico CR jest wolny od negatywnego wpływu na pracę serca, często obserwowanego przy innych lekach przeciwdepresyjnych.

Pełny skład tabletek

Kompozycja składników leku Trittico w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest następująca.

Dla Trittico CR:

 • główny składnik aktywny: 75 mg lub 150 mg chlorowodorku trazodonu, co równa się 68,3 mg lub 136,6 mg trazodonu;
 • składniki dodatkowe: sacharoza, powidon, wosk Carnauba, magnezu stearynian.

Dla Trittico XR:

 • główny składnik aktywny: 150 mg lub 300 mg chlorowodorku trazodonu, co odpowiada 136,6 mg lub 273,2 mg trazodonu;
 • skład rdzenia tabletki: contramid granulowany (żelowana modyfikowana skrobia), hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran;
 • składniki otoczki: częściowo zhydrolizowany alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, tlenek żelaza żółty i czerwony (dla tabletek 150 mg otoczka jest żółta – Opadry II, a dla tabletek 300 mg różowa – Opadry II).

Sposób użycia

Jak dawkować lek Trittico? Dla dorosłych zaleca się przyjmowanie 75-150 mg dziennie, najlepiej wieczorem przed snem, jako jednorazową dawkę. Istnieje możliwość stopniowego zwiększania dawki do maksymalnie 300 mg na dobę, podzielonej na dwie porcje. W przypadku osób leczonych stacjonarnie dawka może zostać podniesiona do 600 mg dziennie, rozdzielone na kilka porcji. Delikatne zwiększanie dawki leku do dopuszczalnego maksimum pomaga ograniczyć ryzyko wystąpienia efektów ubocznych. W sytuacji zakończenia terapii, szczególnie po długotrwałym stosowaniu trazodonu, rekomenduje się powolne obniżanie dawki aż do jej pełnego wycofania, by zredukować ryzyko występowania symptomów odstawienia, takich jak nudności, ból głowy czy ogólne złe samopoczucie.

Specjalne przypadki

Dla osób w zaawansowanym wieku lub dla pacjentów osłabionych zalecane początkowe dawkowanie Trittico to 100 mg dziennie – podawane w kilku mniejszych dawkach, lub jako jednorazowa wieczorem. Porcja ta może być stopniowo zwiększana pod nadzorem lekarza, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie, ale pojedyncze dawki nie powinny przekraczać 100 mg. Zwykle nie ma potrzeby przekraczania dziennego limitu 300 mg. W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się ostrożność, szczególnie przy ciężkich zaburzeniach, i rozważenie regularnego monitorowania funkcji wątroby. Dla osób z niewydolnością nerek zazwyczaj nie ma konieczności dostosowywania dawki, jednak zaleca się zachowanie ostrożności.

Metoda podania

Trittico na receptę można zażywać niezależnie od posiłków. Terapia powinna trwać co najmniej jeden miesiąc. Tabletki z wyznaczoną linią podziału umożliwiają dzielenie na trzy równe części, co pozwala na stopniową regulację dawki zgodnie z intensywnością objawów, masą ciała, wiekiem oraz ogólnym stanem zdrowia pacjenta. Recepta na Trittico, w przypadku kontynuowania terapii, powinna być wypisana z wyprzedzeniem, aby nie przerywać kuracji z powodu braku dostępu do leku.

Reakcje niepożądane

Możliwe objawy/skutki uboczne związane z przyjmowaniem Trittico mogą występować, lecz ich częstotliwość nie jest dokładnie określona. Niekiedy te efekty uboczne mogą naśladować symptomy depresji, której lek ma przeciwdziałać. Wśród potencjalnych skutków ubocznych Trittico znajdują się:

 • reakcje alergiczne;
 • myśli lub działania mające charakter samobójczy;
 • zaburzenia świadomości, w tym dezorientacja, uczucie lęku, epizody manii, pobudzenie czasem przechodzące w delirium, uczucie nerwowości, występowanie urojeń, agresywne zachowania;
 • zespół serotoninowy;
 • złośliwy zespół neuroleptyczny;
 • drgawki, w tym drżenia i kloniczne skurcze mięśni, parestezje, niezamierzone ruchy ciała;
 • zmniejszenie czujności, problemy z pamięcią;
 • bóle głowy, zawroty głowy, problemy z utrzymaniem równowagi;
 • afazja, czyli trudności z formułowaniem słów;
 • niepokój, zwłaszcza o charakterze ruchowym;
 • zamglone widzenie;
 • zmiany w odczuwaniu smaku;
 • senność, problemy ze snem lub koszmary;
 • obniżenie libido;
 • symptomy związane z odstawieniem leku;
 • zmiany w apetycie, w tym spadek masy ciała, anoreksja lub wzmożony apetyt;
 • wysypka, świąd skóry, nadmierne pocenie się;
 • ból kończyn, pleców, mięśni lub stawów;
 • osłabienie, objawy uboczne Trittico przypominające grypę, uczucie zmęczenia, obrzęki, ból w klatce piersiowej, gorączka;
 • nieprawidłowości w badaniach krwi, takie jak agranulocytoza, trombocytopenia, leukopenia, anemia;
 • obniżenie poziomu sodu we krwi;
 • zespół nieadekwatnej sekrecji hormonu antydiuretycznego, który może prowadzić do zatrzymania płynów w organizmie;
 • arytmie serca, w tym torsade de pointes, palpitacje, przedwczesne skurcze komorowe, pary pobudzeń komorowych, tachykardia komorowa, bradykardia, tachykardia, nieprawidłowy zapis EKG z wydłużeniem odstępu QT;
 • nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, omdlenia;
 • uczucie zatkanego nosa, trudności w oddychaniu;
 • wymioty, nudności, biegunka, zaparcia, niestrawność, suchość w ustach, ślinotok, bóle brzucha, zapalenie żołądka i jelit, porażenna niedrożność jelit;
 • zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka i uszkodzenie komórek wątroby, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych;
 • problemy z oddawaniem moczu;
 • priapizm u mężczyzn.

W przypadku pojawienia się objawów ubocznych po zażyciu Trittico takich jak żółtaczka, konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem, który prawdopodobnie zdecyduje o zaprzestaniu stosowania leku i zaproponuje dalsze kroki.

Interakcje z innymi substancjami

Inne substancje mogą ingerować w działanie leku Trittico. Recepta online zostanie wypisana po konsultacji z lekarzem, który oceni potencjalne interakcje i bezpieczeństwo stosowania. Zaleca się informowanie lekarza o wszelkich lekach przyjmowanych ostatnio, w tym również o tych dostępnych bez recepty. Podczas leczenia trazodonem zaleca się również unikania alkoholu.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z:

 • silnymi inhibitorami CYP3A4;
 • trójpierścieniowymi antydepresantami, ze względu na potencjalne ryzyko zespołu serotoninowego i niekorzystne efekty w obrębie układu krążenia;
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO).

W przypadku równoległego stosowania wymagana jest ostrożność z:

 • lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi, uspokajającymi, przeciwlękowymi oraz przeciwhistaminowymi, ponieważ trazodon może potęgować ich efekt sedacyjny. Lekarz może zasugerować korektę dawkowania;
 • inhibitorami CYP3A4 cytochromu P-450, takimi jak erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, indynawir, nefazodon, które mogą zwiększyć poziom substancji głównej Trittico – trazodonu we krwi;
 • karbamazepiną, która może obniżyć poziom trazodonu we krwi;
 • fluoksetyną, ze względu na możliwość zespołu serotoninowego;
 • pochodnymi fenotiazyny (np. chlorpromazyną, flufenazyną), ze względu na ryzyko ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego;
 • środkami zwiotczającymi mięśnie i anestetykami wziewnymi, ponieważ trazodon może wzmacniać ich działanie;
 • lewodopą, mogącą być metabolizowaną szybciej przy stosowaniu trazodonu;
 • lekami wydłużającymi odstęp QT, co zwiększa ryzyko arytmii komorowych, w tym torsade de pointes;
 • klonidyną, której działanie może być osłabione przez trazodon;
 • preparatami zawierającymi dziurawiec, co może zwiększyć ryzyko niepożądanych efektów;
 • warfaryną, gdyż mogą wystąpić zmiany w czasie protrombinowym;
 • digoksyną lub fenytoiną, które mogą mieć zwiększone stężenie we krwi przy stosowaniu trazodonu.

Szczególna ostrożność podczas stosowania Trittico

W określonych stanach zdrowotnych oraz sytuacjach życiowych, użycie Trittico na receptę online może być niewskazane lub wymagać dostosowania dawki. Być może konieczne będzie wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w trakcie terapii. Zabronione jest podawanie leku dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia. Ostrożność zaleca się w przypadku osób:

 • w starszym wieku, które są bardziej narażone na niedociśnienie ortostatyczne, senność, czy inne efekty działania cholinolitycznego leku, zwłaszcza przy dodatkowych schorzeniach współistniejących lub przyjmowaniu innych leków o działaniu podobnym do omawianego preparatu;
 • cierpiących na epilepsję, u których nie należy nagle zmieniać dawki leku;
 • z niewydolnością wątroby lub nerek, szczególnie w postaci ciężkiej;
 • z problemami kardiologicznymi, takimi jak dusznica bolesna, zaburzenia przewodnictwa, blok przedsionkowo-komorowy różnego stopnia, czy niedawno przebyty zawał serca;
 • z nadczynnością tarczycy;
 • z problemami z oddawaniem moczu, np. z powodu rozrostu gruczołu krokowego;
 • z chorobami krążenia, w tym z chorobami prowadzącymi do wydłużenia odstępu QT, jak również przyjmujących inne leki mogące wpłynąć na wydłużenie tego odstępu;
 • z ostrą jaskrą z wąskim kątem przesączania, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Recepta na Trittico nie powinna być wystawiona osobom ze schizofrenią lub innymi zaburzeniami psychotycznymi, ponieważ może to zaostrzyć objawy psychotyczne i myśli paranoidalne. Jeśli podczas leczenia u osoby z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi epizodami depresyjnymi przekształci się w epizod maniakalny, niezbędna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Ciąża, karmienie piersią a Trittico

Trittico – jak działa na kobiety w ciąży i podczas laktacji? W trakcie ciąży oraz okresu karmienia piersią niezwykle istotne jest, aby nie przyjmować żadnych leków bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nie zaleca się stosowania Trittico na receptę online w pierwszym trymestrze ciąży. W dalszej części ciąży, decyzja o przyjmowaniu leku powinna być podjęta po dokładnym przedstawieniu przez lekarza potencjalnych korzyści dla matki wobec ryzyka dla rozwijającego się dziecka. Podczas laktacji stosowanie tego preparatu jest niewskazane.

Zakończenie leczenia

Producent podkreśla konieczność stopniowego redukowania dawek Trittico przy zakończeniu terapii, zgodnie z dokładnie określonymi wytycznymi. Jest to proces, podczas którego dawkę leku należy sukcesywnie zmniejszać aż do jej pełnego wycofania. Taki sposób postępowania ma na celu minimalizację potencjalnych niepożądanych efektów odstawienia, w tym objawów takich jak mdłości, ból głowy, zgaga, czy ogólne poczucie dyskomfortu.

Zachęcamy do sprawdzenia usług Medicept:Interesują Cię inne usługi?

Odkryj wygodę
opieki zdrowotnej
online

E-recepta w kilku krokach - nawet w 10 minut
Zdobądź potrzebne leki szybko i online. Uniknij kolejek i uzyskaje-receptę podczas konsultacji z lekarzem przez czat, nawet w 10 minut!
Telekonsultacja z lekarzem, zawsze kiedy tego potrzebujesz
Porada, recepta, zwolnienie, skierowanie, a może konsultacja z pediatrą? Szybki kontakt i profesjonalna pomoc bez wychodzenia z domu.
Wizyty stacjonarne
Dla tych, którzy wolą spotkanie twarzą w twarz. Umów się na klasyczną wizytę u lekarza przez naszą stronę.
Kompleksowa opieka zdrowotna - od A do Z
Nie tylko podstawowa opieka, ale też specjalistyczne konsultacje online. Z nami Twoje zdrowie jest w dobrych rękach.