Dziękujemy za dokonanie weryfikacji


Teraz lekarz zweryfikuje Twoje zgłoszenie i jeśli nie znajdzie przeciwwskazań to kod pin do e-recepty pojawi się na Twoim koncie
oraz w wiadomości e-mail.

Jeżeli uważasz, że z jakiegoś powodu weryfikacja nie przebiegła poprawnie. Przejdź do zakładki moje konto i rozpocznij proces weryfikacji od początku.Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych: Administratorem danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Użytkownika podanych przez Użytkownika w celu Weryfikacji Tożsamości za pośrednictwem Narzędzia Przelew jest Medicept Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, kontakt: (i) e- mail: kontakt@medicept.pl , (ii) adres do korespondencji: Biuro Obsługi Użytkownika Medicept, Rodzynkowa 30, 87-100 Toruń (iii) Inspektor Ochrony Danych Osobowych: adamzajaclegal@gmail.com. Dane zostały nam przekazane przez Authologic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Sklepowa 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000851095, NIP: 5223186837. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Weryfikacji Tożsamości Użytkownika w celu realizacji obowiązku nałożonego na Usługodawcę art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c). RODO (prawny obowiązek administratora) oraz w celu realizacja prawa pacjenta do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h). RODO (diagnoza medyczna). Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO. Prawa te mogą być w niektórych przypadkach ograniczone, informacja o tym znajduje się w Polityce Prywatności. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje w Polityce Prywatności.